Čeština pro cizince

Aktuální termíny

Pokud máte o tento kurz zájem, zeptejte se.

O kurzu

Lekce jsou 60 minutové s max. počtem 5 účastníků.

Je možné domluvit se na individuální výuce, nebo skupinové (maximální počet účastníků ve skupině je 5 osob). Kurz je určen dospělým zájemcům (začátečníci/pokročilí – dle domluvy).

Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám a požadavkům zájemců. V tomto kurzu budeme procvičovat nejen gramatické jevy, ale zaměříme se také na užití češtiny v každodenních komunikačních situacích, tzv. na češtinu v praxi. Důraz je kladen na to, aby způsob výuky bavil všechny zúčastněné – tedy lektora a studenty.

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.

Lektoři

Mgr. Pavlína Neumannová

Je absolventkou oboru Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let se věnovala výuce anglického jazyka, výuce češtiny pro cizince a jazykovým korekturám textů. Má zkušenosti s výukou dětí s odlišným mateřským jazykem, stejně jako s výukou dospělých cizinců. V neziskové organizaci META, o.p.s., která podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci, se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi a také na tvorbě a úpravě výukových e-learningových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Společné informace

  • Kurz je nutné uhradit před začátkem kurzu na účet: 2600942500/2010
  • Prosíme do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Variabilní symbol vám bude vygenerován s rezervací.
  • Naše kurzy můžete věnovat jako dárek. Rádi Vám vystavíme dárkový certifikát.